.

ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ ХХК
  • Мэдээлэл харилцаа холбоо
  • Хяналт, Аюулгүйн систем тоног төхөөрөмж
ГЛОБАЛ ЭЛЕКТРОНИКС ХХК
  • Агааржуулалт
  • Хөргөлтийн систем
ГЛОБАЛСМАРТ СОЛЬЮШН ХХК
  • Телевиз өргөн нэвтрүүлэг
  • Мэргэжлийн дуу дүрс