GT

VE-PG4_A4-1

VE-PG4: Радио холбооны дараагийн түвшин

Японы  Icom компанийн  хамгийн сүүлийн үеийн Хөдөлгөөнт радио холбооны төхөөрөмж болох VE-PG4 нь таны хэрэгцээг хангах цогц шийдэл юм. VE-PG4 нь таны бүх төхөөрөмжийг нэг сүлжээнд холбох ба түүнчлэн LTE модульд холбогдож ажилах боломжтой.